Status på byggeplaner januar 2019

I april flytter Friluftskolen til Ryparken Skole, så renoveringen af Friluftskolen kan komme i gang. Der bliv er etableret en byggeplads på stien mellem bygningerne over mod Friluftskolen. Det bliver stadig muligt at parkere cykler op med drenge- og tumlesal. Renoveringen kommet til at tage et år.,

Et par uger før sommerferien begynder det omfattende arbejde med at asbestrenovere kælderen.Det betyder, at vestgården vil blive lukket. Dette arbejde er først færdigt en måneds tid inde i det nye skoleår.

I sommerferien bliver der sat gang i det nye byggeri på boldbanen, hvor de begynder at grave og støbe.

Venlig hilsen

Johnni Damgaard Pedersen
Skoleleder

Model af nybygning og renoveringen af skolen

Tirsdag d. 21/8 var der informationsmøde om nybyggeri og renovering.

De fremmødte fik et meget flot oplæg af arkitekterne. Der er lavet en model af, hvordan det kommer til at se ud, når vi engang er færdige i 2022. Modellen er i Aulaen, hvor der også hænger nogle plancher, der viser lidt mere om de enkelte områder.

 

 

 

 

Vi styrker udskolingen i folkeskolen - Kbh!
I perioden 2018-2021 har Københavns Kommune afsat 220 mio. kr. til at gøre folkeskolen mere attraktiv for de ældste elever. Alle byens skoler har fået flere penge pr. elev i 7. til 9. klasse, som de fx kan bruge på mere pædagogisk personale. Skolerne har derudover kunnet søge om penge til særlige aktiviteter omkring deres ældste klasser.

I kan læse mere om projektet her - www.vivokser.kk.dk

Vores projekter kan ses under "Om skolen" / styrket udskoling.