4.klassernes besøg af Marianne Iben Hansen

Informationsmøde tirsdag den 30.5. 17.00-19.00 om udvidelse og renovering.

Indskrivning 2017

Fredag inden påske havde 4.klasserne besøg af forfatter Marianne Iben Hansen. Alle 4. klasserne havde i ugerne op til besøget arbejdet med forfatterens bøger, som alle leger med sproget og fortæller sjove og skæve historier på finurlig vis. Marianne Iben Hansen arbejder også med rim og rytme i sine fortællinger, og opfinder ord og omskriver ord, så de passer til enhver lejlighed. 
Marianne Iben Hansen fortalte om hvordan hendes forfatterskab startede, allerede som 7 årig og hvordan hun pludselig blev involveret i MGP.
Eleverne blev introduceret i "lækre ord" og fik, med forfatterens hjælp, rappet dem i en rytme og i et flow der havde fart på.
En flyvende, fantastisk og finurlig fredag, der på fineste vis afsluttede elevernes intense arbejde med sproget i billedbøger. 


 

LINK til invitation til informationsaften: LINK

Orientering fra skolebestyrelsesmødet april 2017:

Vedr. proces om udvidelse til 4 spor og madskole: Borgerrepræsentationen har vedtaget en planlægningsbevilling på fire millioner kroner til en kapacitetsudvidelse af SVS i form af udvidelse til fire permanente spor og status som madskole. 
Udvidelsen af skolen med et permanent 4. spor medfører, at der skal bygges en ny udskolingsbygning, ligesom byggeriet af nye fritidshjemsbygninger skal justeres til at rumme flere elever end først planlagt. Tidsrammen er presset, idet der skal udarbejdes byggeprogram for det udvidede projekt inden sommerferien, sådan at det kan indgå i efterårets budgetforhandlinger. For at støtte processen gennemføres her i foråret flere fokusmøder og ekskursioner vedr. emnerne hhv. ”Friluftsskolen”, ”Madskole”, ”Udskoling” og ”Landskab”. Hertil kommer løbende byggemøder. Den endelige beslutning vedr. nybygningerne til fjerde spor – som kommer oven i den allerede bevilgede renovering og fritidshjemsbyggeriet - træffes ved budgetgodkendelsen til efteråret. Vedtages forslaget, er det planen at byggerierne, dvs helhedsrenoveringen og den nye udbygning kører som to parallelle projektspor, men planlægningsmæssigt holdes tæt sammenkoblet for at opnå synergi i byggearbejderne. Eksempelvis tænkes der i, at en nybygning kan stå færdig, inden helhedsrenoveringen sættes i gang, så denne i byggeprocessen kan bruges til genhusning af skolens børn på skolens grund. 
Endnu er alt i planlægningsfasen og på skitseplan. Skolebestyrelsen har tre medlemmer med i en arbejdsgruppe, som sikrer deltagelse i kommunens byggeudvalgsmøder for skolen. 

 

 
Se skolens oplæg fra informationsaften torsdag d. 17. november her: LINK 
 
Vi sender breve til elever der bor i vores grunddistrikt - Se grunddistrikt her
 
 
 
Se i øvrigt øverst på skoleporten under "Indskrivning".