Indskrivning 2017

Velkommen til Johnni, vores nye skoleleder!

Følg med i skolens renovering

 
Se skolens oplæg fra informationsaften torsdag d. 17. november her: LINK 
 
Vi sender breve til elever der bor i vores grunddistrikt - Se grunddistrikt her
 
 
 
Se i øvrigt øverst på skoleporten under "Indskrivning".

Onsdag den 1.3.2017 kunne vi alle byde velkommen til vores nye skoleleder Johnni Damgaard Pedersen!

Johnni blev modtaget ved indgangen til skolen af eleverne fra 0. klasserne med flagallé. Inde i aulaen sad resten af skolen klar ledt an af skolens kor. Der blev holdt en rigtig flot tale af Selma og Magnus fra elevrådet, som, ud over at byde Johnni velkommen, også fik sat ord på, hvilken betydning et godt og stærkt fællesskab har for os alle på skolen.

Vi ser frem til det fortsatte samarbejde mellem elever, forældre og medarbejdere.

 

Der er mange forældre, som gerne vil høre, hvad der skal ske og ikke mindst, hvornår renoveringen går i gang. Det er forståeligt, og vi håber at kunne afklare nogen af disse spørgsmål undervejs i forløbet, når der er nyt at fortælle. En byggeproces, som den vores skole står overfor, er en forholdsvis kompleks og lang proces. Arkitekterne, som er på sagen, har indtil nu arbejdet på at indhente alle de informationer, de skal bruge for at komme frem til et oplæg, som der kan arbejdes videre med. Foreløbig er elever og lærere blevet involveret via møder, hvor der er spurgt ind til blandt andet lokaler og udearealer. Der er endnu ikke eksakte datoer på, hvornår selve byggeriet går i gang.