Ideer til emner forældremøder

Til inspiration til diskussion og debat på forældremøder

 
Klassetrin
 
Bh kl
 
 

Skønlitteratur, læselyst, læseparathed, omgangsformer, samspil regler, trivsel, skole-hjem-samarbejde, dagens gang / årsplan / temaer, etablering af ”madgrupper”, kontaktforældreopgaver, frikvartersaktiviteter, elevmægling, fællesregler for fødselsdage

1
 
 
 

Fødselsdage (gavebeløb), fælles regler for fødselsdage m.m. invitation / uddeling, madpakker, samtænkning, forældreintra

Læsning (begynder), idræt (badning), legegrupper, madpakker, lektier, mødetid, skolehjemsamarbejde, forventninger, elevpauser/frikvarterer, legetøj/legetimer, elevmægling, mobbepolitik

2
 

Skolens regler ang. Mobiltelefoner og klassens egne regler, samtænkning,

 
3
 
 

Penge – slik på ture, samtænkning, overgang til klub

Den fortsatte læsning, hyttetur i 4. kl, opklarende spørgsmål til forældrefolderen

4
 
 

Mobiltelefoner, venskabsklasser, hyttetur, pubertet, net-etik

5
 
 

Besøg af sundhedsplejerske – pubertet, undervisningsparathed, madpakker, forældreansvar,

Svømning (badetøj), sengetider, legeaftaler, klassefester,

6
 
 
 

Valgfag i 7.kl tysk/fransk,

Sengetider, udetider, konfirmation, lektier, forældrearrangerede forældremøder, uddannelsesvejledning, sommeren mellem 6. og 7. kl ( de ”snart store” børn)

7
 
 
 

Fagene, lejrskole i 8.kl., udgangstilladelse og indeordning, Klassens sociale liv, rusmiddelguider på besøg (forældre + elever), ”Teenager i familien”, klassefest, Blå mandage (fælles kurs), lektier, ugeplaner, klassekasse, to-timers fag = eksamensfag = tages seriøst, fester / alkohol / narko / rygning / hjemkomsttidspunkter, Info om seksualorientering – hvordan gør vi?, gruppepres

8
 
 

Lejrskole, erhvervs- og uddannelsesvejledning, regler for private fester, lejrskole, natteravne, uddannelsevejledning, karakterer, prøver

9
 

Fagene, prøver, uddannelsesvejledning, projektopgave, sidste skoledag

 
 Alle klassetrin:

-          opklarende spørgsmål til forældrefolderen

-          referat – årsplaner – aktivitetsplaner

-          klassen socialt

-          klassekasse

-          forældrerepræsentanter / festudvalg

-          konfliktløsning – skolens politikker og indsatser (bl.a. AKT)

-          info om årets evt. obligatoriske test

-          forældreplanlagte akriviteter fra forældrerepræsentanterne/festudvalget

-          elevsamtaler / elevplaner / handleplaner

-          Info om forældreforeningen

-          Dialogspil efter behov

 
 
Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen / februar 2009