Kære forældre og elever.

Her på siden vil vi forsøge at holde jer opdaterede med den forestående renovering og opførsel af ny udskolingsbygning og fritidshjem. 

Ledelse og medarbejdere deltager, sammen med repræsentanter fra fritidshjemmet på Kaldæavej i byggemøderne, hvor vi løbende bliver informeret om renoveringsprocessen. Ud over skolen og fritidshjemmet, er der ved disse møder repræsentation fra områdeforvaltningen, Københavns ejendomme og BYG i København.

Vi informerer her på siden, når der er nyt at fortælle. Vi kan også opfordre til, at følge med i referaterne fra skolebestyrelsen, da der også kan være relevant information at hente herfrai forhold til, hvordan skolebestyrelsen ser på renoveringen.

Med venlig hilsen

Ledelsen