KONTAKTFORÆLDRE  PÅ SKOLEN VED SUNDET. 
 
Vision :
Sikre at de valgte kontaktforældre har de nødvendige værktøjer og informationer til at fungere som
   -    bindeled mellem SB og forældregruppen
   -    samarbejdspartnere mellem lærerteam og forældregruppen.  
 
Kontaktforældrene: 
vælges på første forældremøde i hvert nye skoleår.  I indkaldelsen til forældremødet skal nærværende vedlægges, således at de der stiller op, ved hvad hvervet indebærer.
Skolen formidler "idékatalog" til nyvalgte kontaktforældre.
 
Hvordan:
 Med udgangspunkt i tidligere udarbejdet idékatalog at definere sin rolle
    -     at være synlig og tilgængelig for forældre og skole
    -     at følge med i skolens arbejde, herunder skolebestyrelsens arbejde, eksempelvis  
          videreformidle nyhedsbreve fra skolebestyrelsens møder.
 
Eksempler:
   -     tilbagevendende dialog med lærerteamet
-          sikre at der er et godt socialt sammenhold
-          medvirke til at afværge/løse konflikter
-          aktivt medvirke til debat om eksempelvis mobning, demokrati, kriminalitet
-          medvirke til at sikre fælles holdning omkring fødselsdage, sociale arrangementer, lejrskole m.v.
-          sikre referat fra forældremøde specielt omkring fælles beslutninger (fx klassekasse, kage, ture m.v.)
-          sikre at nye forældre bydes velkommen (det kræver at skolen orienterer kontaktforældrene)
-          orientering på forældremøder om repræsentanternes arbejde
-    opfordre lærerteamet til at repræsentanten  inddrages i planlægning af      
     forældremøder