Idékatalog til sociale arrangementer i klasserne:
 
Spiselegegrupper:
Praktisk: max. 1 gang om måneden. Grupper på omkring 4-5 børn.
God idé at børnehaveklasselæren hjælper med inddeling, så der er noget at bygge videre på årene efter. Kontaktforældre kan evt. stå for inddeling senere.
 
Klassefester:
 
Forældrearrangerede ture:
 
Praktisk: Ikke alle, har altid tid og mulighed for at deltage med hele familien. Det kan derfor være en god idé, at man i invitationen til arrangementet opfordrer til at de forældre, som ikke selv har mulighed for at være med, kan spørge andre, om de evt. kan tage deres barn med til arrangementet i stedet. 
 
  
Fødelsdage:
·         Fælles fødselsdage i klassen for børn med fødselsdag i samme måned/samme kvartal (for hele klassen eller opdelt i piger/drenge)
·         Forældre-hjælp til andre børns fødselsdage
 
Forældrearrangementer – uden børn:
 
Mor og far med i skole:
 
’Praktiske’ idéer: