Værdier - for elever, forældre og ansatte ved Skolen ved Sundet
 
    Skolebestyrelsen har i samarbejde med forældre, elever og skolens personale vedtaget de nedenstående værdier som basis
    for det værdiregelsæt, som alle skoler skal have ifølge Undervisningsministeriet. Værdierne skal synliggøre de områder og
    forhold vi alle (skole, forældre og elever) forpligter os på i vores virke for at skabe den bedste fælles enhed -
    det bedste fælleskab med basis for læring. 
  
 

 

Værdi:

 

Betyder at vi:
Det gøres ved at:
Etik
 • alle tager ansvar
 • behandler andre som vi selv vil behandles
 • alt personale, alle forældre og alle elever er gode rollemodeller
 • alle bidrager til fællesskabet
 • forældre tænker længere end deres eget barn
Trivsel
 • ønsker at der er arbejdsglæde for alle
 • er opmærksomme på, at alle har det godt
 • oplever at alle på skolen føler sig velkomne og inkluderede
 • at skolen har en mobbe- og en trivselspolitik
 • alle har pligt til at fortælle en voksen, hvis nogen ikke trives (hvilket ikke er at sladre)
 • lytte aktivt
 • informere synligt og tydeligt
 • skolen gør brug af konfliktmæglere
Demokrati
 • har medbestemmelse
 • har medansvar
 • bidrager til fællesskabet
 • etablere et aktivt elevråd
 • elever har ansvar for klassens time
 • synliggøre ordensregler
 • synliggøre klasseregler
 • sørge for, at alle bliver hørt i debatter og diskussioner
 • kontaktforældre er med til at bestemme dagsordenen ved forældremøder