Om:

Skolen ved Sundet består af en normalskole og en specialklasserække kaldet Friluftsskolen.

Skolen er en 3-sporet skole med 820 elever fra 0.- 9. kl. Vi er 42 lærere, 4 børnehaveklasseledere- og assistenter, 3 inklusionspædagoger og 7 skolepædagoger.

Vi har en gennemsnitlig klassekvotient på 27,1. Skolen er ikke faseopdelt i indskoling, mellemtrin og overbygning. Dog er det pædagogiske arbejde knyttet til en ansvarlig leder for hver ”afdeling”.

Skolens faglige organisering indbefatter 3 læsevejledere, 2 matematikvejledere, evalueringsvejledere i dansk, naturfag og IT, samt 2 faglige vejledere i læringscenteret. Skolen har ansat en fysioterapeut en dag om ugen som støtter og vejleder lærere, pædagoger og forældre i børns evt. motoriske udfordringer.

Skolen ved Sundet har et højt optag af elever fra grunddistriktet.

Friluftsskolen er en specialklasserække for elever med bevægehandicap og deraf afledte udfordringer. Der er 38 elever på Friluftsskolen, organiseret i indskoling, mellemtrin og udskolings-grupper. Friluftsskolen har sin egen afdelingsleder. Der er 9 lærere og 9 pædagogmedhjælpere, som støtter eleverne i de praktiske gøremål igennem dagen. Der er desuden tilknyttet 4 faste fysioterapeuter.

Friluftsskolen har sin egen KKFO i samme bygninger med 9 pædagoger og en KKFO-leder.

Skolen ved Sundet er en fredet bygning fra 1938. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Skolen ved Sundet er netop kommet på kommunens helheldsrenoveringsplan. Over de næste 4 år vil der, også i forbindelse med den ny fritidsordning, blive etableret bl.a. nye faglokaler og skolebespisning (sandsynligvis madskole alternativt EAT).

​Se venligst fanebladet "renovering" for yderligere oplysninger.