FORÆLDRERÅDET FRILUFTSSKOLEN

Da Friluftsskolen, trods navnet…, ikke er en selvstændig skole med egen skolebestyrelse, valgte ledelsen og skolebestyrelsen for ca. 10 år siden at nedsætte et ”Kontakt-forældreudvalg”, for at forældrene på Friluftsskolen kunne have et forum, hvor man overvejende kunne koncentrere sig om emner, der var relevante for Friluftsskolen.

Kontaktforældrerådet består af ca. 2 forældrevalgte fra hver klasse og er et uformelt kontakt- og samarbejdsorgan   mellem forældrene og skolen, som er repræsenteret     ved en lærer samt ledelsen. Det tilstræbes, at mindst en af kontaktforældrene er valgt   til skolebestyrelsen.

Møderne, der afholdes om aftenen 3-4 gange om året er af ca. 2 timers varighed,   foregår på en afslappet og uformel vis,  og der er gode muligheder for at få et godt   indblik i en skoles hverdag i stort og småt, - alle problematikker og spørgsmål, kan    tages op, - dog ikke personrelaterede.

Hvis behov, kan alle sager bringes videre til skolebestyrelsen, for videre behandling og beslutning, herunder kontakt til forvaltning og det politiske system.

Af og til er der, efter behov og interesse, besøg af en foredragsholder til belysning af et relevant emne (F. eks. psykolog, UU-vejleder, LAVUK og unge handicappede).

Forældrene leder mødet og laver et referat, som bliver uddelt til alle forældre og personale.

Kontaktforældrerådet er kontaktforældre til nye elevers familie.

Efter forældrenes ønske afholdes mødet for kontaktforældrene i KKFO’en og skoleafdelingen som ét integreret møde for begge afdelinger.

Kontaktforældrerådet er endvidere med til at styrke netværket mellem forældrene, da der tit under og efter mødet bliver udvekslet sorger og bekymringer samt gode råd.

 

Indskolingen (FI) Mellemtrinnet (FM)

Andreas Hallander

Tlf: 40585623

Anne Katrine Gøtzsche Gelting  

Tlf: 26814337  

Peter Harton

Tlf: 26183183

Tinne H. Jacobsen

Tlf: 42241698

 

Kristine Thrane

Tlf: 22955135